Zápisnica č. 71 z VR FPV dňa 11.6.2013 Dokument PDF