Zápisnica č. 70 z VR FPV dňa 12. 2. 2013 Dokument PDF