Smernica FPV UKF v Nitre č. 1/2007 o evidencii záznamov a spisov v elektronickom registratúrnom denníku na FPV UKF v Nitre