Zásady konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác na Fakulte prírodných vied

Click FPV_Zasady_rig_skusok.pdf link to view the file.