Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Fakulty prírodných vied

Click FPV_rokovaci_poriadok_DK.pdf link to view the file.