Príloha 2 Kritéria pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na FPV UKF v Nitre (pdf)

Click Priloha_2_hab_inauguracie.pdf link to view the file.