Príloha 2 Kritéria pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na FPV UKF v Nitre (doc)

Click Priloha_2_hab_inauguracie.docx link to view the file.