Kritéria pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na UKF v Nitre (schválené uznesením č. 5/7/2012 Vedeckej rady UKF v Nitre dňa 29. novembra 2012)

Click schvalene_kriteria_HK_IK_VRUKF_29112012.pdf link to view the file.