Zásady habilitačného konania a vymenúvacieho konania za profesora

Click FPV_Zasady_hab_konania.pdf link to view the file.