Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied

Click FPV_Zasady_volieb_AS_FPV.pdf link to view the file.