Podklady k schvaľovaniu rukopisov EK FPV

Zápisnice zo zasadnutí Edičnej Komisie FPV
Licenčná zmnluva o použití zamestnaneckého diela
Formulár pre posudzovanie publikácie
Žiadosť o ISBN